Kolofon

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastrasse 4
85774 Unterföhring
Germany

Tel. +49 (0)89 - 99 22 8-0
Fax +49 (0) 89 - 99 22 8 - 222

E-mail til marketing-afdelingen

Bestyrelse:
Bernhard Sommer, formand
Ludger Voss

Amtsgericht München
HRB 206574
USt.ld: DE 278231360

Juridiske bemærkninger:
Vi kontrollerer, og opdaterer regelmæssigt informationer på vores hjemmeside. Trods den største omhu kan data ændres - også med kort varsel. Derfor kan vi ikke påtage os en garanti eller hæfte for aktualiteten, rigtigheden og fuldstændigheden af de viste informationer. Som service for Dem har vi integreret nogle links til partnere og andre virksomheder eller institutioner i vores side. På grund af en dom fra Landgericht Hamburg fra 1998 skal vi tage afstand fra indholdet på disse sider, for ikke at blive pålagt ansvar. Vi vil altså udtrykkeligt pege på, at vi eksplicit tager afstand fra indholdet og udformning af sider, der linker til os. Indhold og udformning af internet-sider er ophavsretligt beskyttet. Mangfoldiggørelse af sider eller deres indhold kræver forudgående accept fra SimonsVoss Technologies GmbH, såfremt mangfoldiggørelsen ikke er tilladt ved lov.

Copyrights 2015
SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring.

Alle rettigheder forbeholdt. Tekst, billeder og grafik samt deres arrangement på SimonsVoss-hjemmesiden er underlagt ophavsretlig beskyttelse og andre beskyttelseslove. Indholdet af denne hjemmeside må ikke kopieres, videreformidles, ændres eller gøres tilgængeligt for tredjemand med kommercielle formål.

Vi henviser desuden til vore Generelle betingelser

SimonsVoss GmbH understøtter krypteret kommunikation pr. e-mail og opererer en egen PKI. De anvendte certifikater bliver underskrevet af en Root-Certification Authority (CA). Hvis De har tillid til denne Root-CA kan De importere den offentlige del af denne Root-CA som troværdigt rodcertificeringsnøglecenter i Deres mailsystem.

Digitalt fingeraftryk af certifikatet jf. SHA1:
D98F 14EF 9E4C 77EA 4E15 3849 3BD1 E65A 0872 01F7