Databeskyttelse

1. Undersøgelse, databehandling og brug af personoplysninger

personoplysninger indhentes kun, når De oplyser dem til os (f.eks. ved registreringen i vores portal). Derudover indhentes ingen personoplysninger. Der foretages kun en databehandling af Deres personoplysninger, der går ud over grænserne for de juridiske tilladelser, på basis af Deres udtrykkelige godkendelse.

Inden for rammerne af registreringen i vores portal meddeler De os Deres e-mailadresse, tiltaleform, for- og efternavn, land og valgfrit andre data. Disse oplysninger bruger vi udelukkende til at fremlægge portalydelserne (konfiguration af låseanlægskomponenter). Data, oplyst ved registreringen, bliver gemt hos os til brug for tjenesteydelserne. En spærring/sletning er når som helst muligt ved en meddelelse herom til os.

2. Brug af egne „Cookies“

Denne hjemmeside anvender egne „Cookies“ for at fremme brugervenligheden („Cookies“ er dataposter, der sendes fra webserveren til brugerens browser og gemmes dér til senere genkendelse). I vore egne „Cookies“ bliver ingen personoplysninger gemt. De kan generelt forhindre brug af „Cookies“, hvis De forbyder gemning af „Cookies“ i Deres browser.

3. Flere informationer og kontakter

Ved spørgsmål om denne databeskyttelseserklæring bedes De kontakte os. Kontaktadressen finder De her. De kan når som helst få oplyst, om og hvilke af Deres data, der gemmes hos os. Derudover er De velkomme til at sende oplysninger, ønsker om sletning og bekræftelser og også gerne forslag pr. e-mail eller brev .