Impressum

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastrasse 4
85774 Unterföhring
Germany

Tel. +49 (0)89 - 99 22 8-0
Fax +49 (0) 89 - 99 22 8 - 222

E-post till marknadsföringsavdelningen

VD:
Bernhard Sommer, ordförande
Ludger Voss

Amtsgericht München
HRB 206574
VAT-nr: DE 278231360

Rättslig information:
Vi kontrollerar och uppdaterar innehållet på vår webbplats med jämna mellanrum. Trots största omsorg kan uppgifter ändras med kort varsel. Vi garanterar och bär inget ansvar för att innehållet är aktuellt, riktigt eller fullständigt. Som en tjänst till dig har vi integrerat länkar till våra samarbetspartner och andra företag och organisationer på vår webbplats. Till följd av ett domslut av domstolen Landgericht Hamburg från 1998 måste vi ta avstånd från innehållet på dessa sidor för att inte hållas ansvariga för det. Vi tar därför uttryckligen avstånd från länkade sidors innehåll och utformning. Våra webbsidors innehåll och utformning skyddas av upphovsrätten. Mångfaldigande av sidorna eller deras innehåll kräver skriftligt tillstånd från SimonsVoss Technologies GmbH om sådant mångfaldigande inte är tillåtet enligt lag.

Copyright 2015
SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring.

Med ensamrätt. Texter, bilder och grafiker samt deras placering på SimonsVoss webbplats skyddas av upphovsrätten och av andra skyddsrätter. Innehållet på den här webbplatsen får inte kopieras, spridas eller ändras i kommersiella syften eller göras tillgänglig för tredje part.

Beakta våra allmänna villkor

SimonsVoss GmbH stöder krypterad kommunikation via e-post och driver en egen PKI. De certifikat som används signeras av en root certification authority (CA). Om du litar på denna root-CA kan du importera den offentliga delen av denna root-CA som tillförlitligt rotcertifieringsställe i ditt e-postsystem.

Digitalt fingeravtryck för certifikat enligt SHA1:
D98F 14EF 9E4C 77EA 4E15 3849 3BD1 E65A 0872 01F7