Gegevensbescherming

1. Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden uitsluitend geregistreerd wanneer u deze op eigen initiatief (bijv. bij het registreren op ons portaal) bekend maakt. Daarnaast worden geen persoonsgegevens geregistreerd. Een eventueel verder gaande verwerking van uw persoonsgegevens dan de wettelijk toegestane omvang vindt uitsluitend plaats indien u hiervoor met nadruk uw toestemming hebt verstrekt.

In het kader van het registreren op ons portaal maakt u ons bekend wat uw e-mailadres, de aanspreekvorm, voor- en achternaam, land is, naar keuze aangevuld met andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om de diensten van het portaal (configuratie van sluitsysteemcomponenten) te kunnen leveren. De gegevens die u bij uw aanmelding hebt verstrekt, worden door ons opgeslagen om onze dienstlevering te verrichten. Het blokkeren of wissen hiervan is op elk gewenst moment mogelijk door ons een desbetreffende mededeling te doen.

2. Gebruik van eigen 'cookies'

Deze website gebruikt eigen cookies om de gebruikersvriendelijkheid te verhogen ('cookies' zijn kleine bestanden die de internetserver aan de browser van de gebruiker zendt om ze daar op te slaan voor de volgende oproep). In onze eigen cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies' in het algemeen verhinderen door in uw browser het opslaan van cookies te verbieden.

3. Overige informatie en contactgegevens

Bij vragen over deze verklaring gegevensbescherming kunt u contact met ons opnemen. Het contactadres vindt u hier. U kunt op elk gewenst moment vragen of, en indien ja, welke gegevens van u bij ons zijn opgeslagen. Bovendien kunt u ons informatie, verzoeken om wissen of corrigeren van gegevens, of ook graag suggesties per e-mail of in briefvorm toezenden.